Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 02.11.1996 yılında 8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, Yüksekokulumuz 29.05.2007 tarih ve 5662 sayılı Kanunla kurulan Mardin Artuklu Universitesine bağlanmıştır.


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,

2010-2011 eğitim öğretim yılında Tıbbi Labaratuar Teknikerliği ve İlk ve Acil Yardım programlarına öğrenci kabul etmiştir,

2011-2012 eğitim öğretim yılında Çocuk Gelişimi ve Yaşlı Bakımı programlarına öğrenciler kabul eden Yüksekoklumuz;

2012-2013 eğitim öğretim yılında da Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümüne öğrenci kabul etmiştir.

Böylece Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 5 programa öğrenci alınmaktadır.


MİSYONUMUZ

Sağlık Yüksekokulu olarak misyonumuz, 21. yüzyılın değişen bilimsel ve sosyal koşullarına kolayca adapte olabilen, üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, halk sağlığına ve sorumluluklarına duyarlı, çağdaş, nitelikli, etik ve ahlaki değerlere sahip ve güvenilir ara elemanların yetiştiği alanda lider bir eğitim kurumu olmaktır.


VİZYONUMUZ

Eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla ileri eğitim teknikleri kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına ulaşmak ve kendi alanlarında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, evrensel değerlere saygılı, değişim ve yenilikçiliğe önder olan kaliteli ara eleman yetiştirmektir. Sağlık sektörü ihtiyaçları doğrultusunda, öğretim elamanı ve fizik mekan yeterliliği ölçüsünde yeni tıbbi tanı ve tıbbi bakım programları geliştirmektir.